ขอนาสิ โกเร็ง 1 จาน (ข้าวผัด-อินโดนีเซีย)

คำศัพท์ภาษาไทย