ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "ขอนาสิ โกเร็ง 1 จาน (ข้าวผัด-อินโดนีเซีย)"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ขอนาสิ โกเร็ง 1 จาน (ข้าวผัด-อินโดนีเซีย)

    หมวดหมู่ อาหาร