ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "ของหวาน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ของหวาน

    ภาษาเวียดนาม โด่ช้างเหมียง

    หมวดหมู่ อาหาร