ขนม

คำศัพท์ภาษาไทย

อาหาร ›

ภาษาเวียดนาม โด่หงอด

1