ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "ขนม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ขนม

    ภาษาเวียดนาม โด่หงอด

    หมวดหมู่ อาหาร

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "ขนม"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาไทยภาษาเวียดนาม
หวานหงอด
อาหารเย็นโด่อันโต้ย
สถานีตำรวจโด่นแก๋งซ้าต
เครื่องสำอางค์โด่ชางเดี๋ยม
ของหวานโด่ช้างเหมียง