ก๋วยเตี๋ยว

คำศัพท์ภาษาไทย

อาหาร ›

ภาษาเวียดนาม หมี่

1