ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "กิน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "กิน"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาไทยภาษาเวียดนาม
ฉันกิน... ไม่ได้โตย-คง-อัน .... เดือก
กระดาษทิชชู่เสิ๋ย-อัน
ผ้าเช็ดปากเสิ๋ย-อัน
โต๊ะอาหารบ่าน-อัน
ฉันทานข้าวโตย-อัน-เกิม