กรุณาพูดซ้ำอีกครั้ง

คำศัพท์ภาษาไทย

การทักทาย ›

ภาษาเวียดนาม Bạn có thể làm ơn lặp lại không?

1

กรุณาพูดซ้ำอีกครั้ง