ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "กรุณาพูดซ้ำอีกครั้ง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กรุณาพูดซ้ำอีกครั้ง

    ภาษาเวียดนาม Bạn có thể làm ơn lặp lại không?

    หมวดหมู่ การทักทาย