กรุณาพูดช้าๆ

คำศัพท์ไทย – เวียดนาม

การทักทาย ›

ภาษาเวียดนาม Làm ơn nói chầm chậm

1

ภาษาเวียดนาม Làm ơn nói chầm chậm

2

กรุณาพูดช้าๆ ภาษาเวียดนาม คืออะไร - คำศัพท์ไทย – เวียดนามกรุณาพูดช้าๆ ภาษาเวียดนาม คืออะไร - คำศัพท์ไทย – เวียดนาม