ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "กระดาษทิชชู่"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กระดาษทิชชู่

    ภาษาเวียดนาม เสิ๋ย-อัน

    หมวดหมู่ อาหาร