ค้นหาคำศัพท์ไทย-เขมร

คำศัพท์ไทย-เขมร "เงาะ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เงาะ

    ภาษาเขมร សាវម៉ាវ

    ภาษาเขมร อ่านว่า Saovmaov

    หมวดหมู่ อาหาร