ค้นหาคำศัพท์ไทย-เขมร

คำศัพท์ไทย-เขมร "เกลือ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เกลือ

    ภาษาเขมร អំបិល

    ภาษาเขมร อ่านว่า Ambel

    หมวดหมู่ อาหาร