ค้นหาคำศัพท์ไทย-เขมร

คำศัพท์ไทย-เขมร "รถยนต์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    รถยนต์

    ภาษาเขมร ឡាន

    ภาษาเขมร อ่านว่า Lan

    หมวดหมู่ การเดินทาง