ค้นหาคำศัพท์ไทย-เขมร

คำศัพท์ไทย-เขมร "พัดลม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้