ค้นหาคำศัพท์ไทย-เขมร

คำศัพท์ไทย-เขมร "นาฬิกาปลุก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ไทย-เขมร ที่คล้ายกับ "นาฬิกาปลุก"   ได้แก่

คำศัพท์ไทย-เขมรภาษาเขมร
นาฬิกาข้อมือនាឡិកាដៃ
นาฬิกาข้อมือของผมនាឡិកាដៃរបស់ខ្ញុំ