ค้นหาคำศัพท์ไทย-เขมร

คำศัพท์ไทย-เขมร "ถ้วยน้ำชา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ถ้วยน้ำชา

    ภาษาเขมร ពែងទឹកតែ

    ภาษาเขมร อ่านว่า Peng teoktea

    หมวดหมู่ อาหาร