ค้นหาคำศัพท์ไทย-เขมร

คำศัพท์ไทย-เขมร "ฉันอายุ...ปี"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ฉันอายุ...ปี

    ภาษาเขมร ខ្ញុំអាយុ...ឆ្នាំ

    ภาษาเขมร อ่านว่า Knhom ayu... chnam

    หมวดหมู่ ทักทาย