ค้นหาคำศัพท์ไทย-เขมร

คำศัพท์ไทย-เขมร "ข้าวต้ม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ข้าวต้ม

    ภาษาเขมร បាយស្រូបទឹក

    ภาษาเขมร อ่านว่า Bai sroob teok

    หมวดหมู่ อาหาร