ค้นหาคำศัพท์ไทย-เขมร

คำศัพท์ไทย-เขมร "ขอโทษ คุณชื่ออะไร / ใครโทรมา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ขอโทษ คุณชื่ออะไร / ใครโทรมา

    ภาษาเขมร សូមទោស អ្នកឈ្មោះអ្វី/នរណាទូរស័ព្ទមក?

    ภาษาเขมร อ่านว่า Somtoos neak smous avey/norna turasab mok?

คำศัพท์ไทย-เขมร หมวด "บทสนทนาทางโทรศัพท์/รับสาย" เหมือนกับ "ขอโทษ คุณชื่ออะไร / ใครโทรมา"   ได้แก่