ค้นหาคำศัพท์ไทย-เขมร

คำศัพท์ไทย-เขมร "กล้องถ่ายรูป"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้