ค้นหาคำศัพท์ไทย-เขมร

คำศัพท์ไทย-เขมร "กรุณารอสักครู่"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ไทย-เขมร หมวด "บทสนทนาทางโทรศัพท์/รับสาย" เหมือนกับ "กรุณารอสักครู่"   ได้แก่