คำศัพท์ภาษาไทย - เขมร 200 คำ ที่นิยมใช้ พบเห็นบ่อย ในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์ภาษาไทย - เขมร 200 คำ ที่นิยมใช้ พบเห็นบ่อย ในชีวิตประจำวัน
คำศัพท์ภาษาไทย - เขมร 200 คำ ที่นิยมใช้ พบเห็นบ่อย ในชีวิตประจำวัน

รวม 200 คำศัพท์ไทย-เขมร ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

รวม คำศัพท์ภาษาไทย - เขมร ที่นิยมใช้ พบเห็นบ่อย จำนวน 200 คำ/สำนวน ดังรายการต่อไปนี้


คิดว่าน่าจะเต็มอิ่มกับคำศัพท์ไทย-เขมรทั้ง 200 คำกันไปแล้วเนอะ หวังว่าน่าจะพอมีประโยชน์ให้นำไปใช้ต่อในชีวิตประจำวันกัน

หากยังไม่เจอคำไหน หรือคิดว่ามีตกหล่นไป สามารถแจ้งแนะนำกันเข้ามาได้เลย