ค้นหาคำศัพท์ไทย-ลาว

คำศัพท์ไทย-ลาว "ไม่ดี"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ไทย-ลาว ที่คล้ายกับ "ไม่ดี"   ได้แก่

คำศัพท์ไทย-ลาวภาษาลาว
คุณเป็นอย่างไรบ้างสบายดีบ่
ขอให้มีสุขภาพดีขอให้เข้มแข็ง
ยอด/ดีคัก
ไม่ใช่บ่, บ่แม่น
สวัสดี (ทักทาย)สบายดี
สวัสดี (อำลา)โซกดี
ไม่กลัวบ่ย่าน
ไม่เป็นไรบ่เป็นหยัง
ไม่รู้บ่ฮู้