ค้นหาคำศัพท์ไทย-ลาว

คำศัพท์ไทย-ลาว "ใช่"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ไทย-ลาว ที่คล้ายกับ "ใช่"   ได้แก่

คำศัพท์ไทย-ลาวภาษาลาว
เจ้าท่าน, คุณ
ไม่ใช่บ่, บ่แม่น
พวกท่านพวกเจ้า
ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานรับผิดชอบเจ้ากาน
คุณมาจากไหนเจ้ามาแต่ใส
คุณชื่ออะไรเจ้าซื่อหยัง
ฉันรักเธอข้อยฮักเจ้า
กระผม/ฉันข้าพะเจ้า/ข้อย
ครับ/ค่ะเจ้า หรือ โดย (ผู้อาวุโสน้อยกว่าใช้กับผู้อาวุโสมากกว่า)