แอร์โฮสเตส

คำศัพท์ไทย-ลาว

ยานพาหนะและการเดินทาง ›

ภาษาลาว โอแตส, สาวอากาศ

1