ค้นหาคำศัพท์ไทย-ลาว

คำศัพท์ไทย-ลาว "แก้ว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    แก้ว

    ภาษาลาว จอก

    หมวดหมู่ อาหาร

คำศัพท์ไทย-ลาว ที่คล้ายกับ "แก้ว"   ได้แก่

คำศัพท์ไทย-ลาวภาษาลาว
ชนแก้วตำจอก
ขวดแก้ว (ขวดพลาสติกใช้คำว่า ตุ๊ก)