ค้นหาคำศัพท์ไทย-ลาว

คำศัพท์ไทย-ลาว "เวลาเท่าใด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เวลาเท่าใด

    ภาษาลาว จั๊กโมง

    หมวดหมู่ วันเวลา

คำศัพท์ไทย-ลาว ที่คล้ายกับ "เวลาเท่าใด"   ได้แก่

คำศัพท์ไทย-ลาวภาษาลาว
พรุ่งนี้มื้ออื่น
วันนี้มื้อนี้
วันมื้อ
มื้อ (อาหาร)คาบ
เที่ยงสวย (11.00-13.00 น)
กลางวันกางเว็น
กลางคืนกางคืน
ครั้งเทื่อ/คั้ง
นาน/ช้าดน