ค้นหาคำศัพท์ไทย-ลาว

คำศัพท์ไทย-ลาว "เวลาเท่าใด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เวลาเท่าใด

    ภาษาลาว จั๊กโมง

    หมวดหมู่ วันเวลา

คำศัพท์ไทย-ลาว ที่คล้ายกับ "เวลาเท่าใด"   ได้แก่

คำศัพท์ไทย-ลาวภาษาลาว
พรุ่งนี้มื้ออื่น
วันนี้มื้อนี้
เมื่อวานมื้อวานนี้
จาก...นาฬิกา ถึง...นาฬิกาแต่...โมง ฮอด....โมง/แต่...โมง หา.....โมง
เช้าเช้า (05.00-10.000 น)
บ่าย/เย็นแลง (14.00-17.00 น)
แรกทำอิ๊ด
ไม่นานมานี้ม่อ ๆ นี้
รีบฟ้าว