ค้นหาคำศัพท์ไทย-ลาว

คำศัพท์ไทย-ลาว "เยือน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ไทย-ลาว ที่คล้ายกับ "เยือน"   ได้แก่

คำศัพท์ไทย-ลาวภาษาลาว
เยี่ยมเยือนเยี่ยมยาม
หน้าต่างป่องเยี่ยม