เปล่า/ไม่คิดมูลค่า/ฟรี

คำศัพท์ไทย-ลาว

คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ ›

ภาษาลาว ล่า (เช่น ความช่วยเหลือล่า)

1

เปล่า/ไม่คิดมูลค่า/ฟรี