เนื้อ (วัว ไก่ หมู ปลา แพะ)

คำศัพท์ไทย-ลาว

อาหาร ›

ภาษาลาว ซี้น (งัว ไก่ หมู ปา แบ้)

1