ค้นหาคำศัพท์ไทย-ลาว

คำศัพท์ไทย-ลาว "เนื้อย่าง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เนื้อย่าง

    ภาษาลาว ชี้นดาด

    หมวดหมู่ อาหาร