ค้นหาคำศัพท์ไทย-ลาว

คำศัพท์ไทย-ลาว "เจ้า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เจ้า

    ภาษาลาว ท่าน, คุณ

    หมวดหมู่ สรรพนาม

คำศัพท์ไทย-ลาว ที่คล้ายกับ "เจ้า"   ได้แก่

คำศัพท์ไทย-ลาวภาษาลาว
คุณ (ผู้ชาย)ท่าน
นายแพทย์, แพทย์หญิงท่านหมอ
คุณ (ผู้หญิง)ท่านนาง
พวกท่านพวกเจ้า
คุณมาจากไหนเจ้ามาแต่ใส
คุณชื่ออะไรเจ้าซื่อหยัง
ใช่แม่นแล้ว, เจ้า
ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานรับผิดชอบเจ้ากาน
คุณเป็นอย่างไรบ้างสบายดีบ่