อาหารกลางวัน

คำศัพท์ไทย-ลาว

อาหาร ›

ภาษาลาวข้าวสวาย/ข้าวเที่ยง

1