ค้นหาคำศัพท์ไทย-ลาว

คำศัพท์ไทย-ลาว "อาหารกลางวัน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    อาหารกลางวัน

    ภาษาลาว ข้าวสวาย/ข้าวเที่ยง

    หมวดหมู่ อาหาร