ส้มโอ

คำศัพท์ไทย-ลาว

อาหาร ›

ภาษาลาว หมากเกี้ยง (ใหญ่)

1