ค้นหาคำศัพท์ไทย-ลาว

คำศัพท์ไทย-ลาว "สถานที่"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ไทย-ลาว ที่คล้ายกับ "สถานที่"   ได้แก่

คำศัพท์ไทย-ลาวภาษาลาว
ที่นั่งบ่อนนั่ง
ที่ขายตั๋วบ่อนขายปี้
อยู่ที่ไหนอยู่ไส อยู่บ่อนใด
โรงภาพยนตร์วิสาหกิจฮูปเงา