ค้นหาคำศัพท์ไทย-ลาว

คำศัพท์ไทย-ลาว "รักษา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    รักษา

    ภาษาลาว ปิ่นปัว

    หมวดหมู่ สุขภาพ