ค้นหาคำศัพท์ไทย-ลาว

คำศัพท์ไทย-ลาว "มุ่งสู่จุดหมาย/วัตถุประสงค์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้