พี่ (ผู้หญิง)

คำศัพท์ไทย-ลาว

สรรพนาม ›

ภาษาลาว เอื้อย

1