คำศัพท์ไทย-ลาว

พี่ (ผู้หญิง)

คำศัพท์ไทย-ลาว

สรรพนาม ›

ภาษาลาวเอื้อย

1