คำศัพท์ไทย-ลาว

พริก

คำศัพท์ไทย-ลาว

อาหาร ›

ภาษาลาวหมากเผ็ด

1