พยาธิ (เช่น พยาธิตัวตืด)

คำศัพท์ไทย-ลาว

สุขภาพ ›

ภาษาลาว แม่กาฝาก

1