ค้นหาคำศัพท์ไทย-ลาว

คำศัพท์ไทย-ลาว "ทิ้ง, ทำให้ตก (สิ่งของ,ขยะ)"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้