ทำกับข้าว/ทำอาหาร

คำศัพท์ไทย-ลาว

อาหาร ›

ภาษาลาว แต่งกิน

1