ค้นหาคำศัพท์ไทย-ลาว

คำศัพท์ไทย-ลาว "ตะเกียบ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตะเกียบ

    ภาษาลาว ไม้ทู่

    หมวดหมู่ อาหาร

คำศัพท์ไทย-ลาว ที่คล้ายกับ "ตะเกียบ"   ได้แก่

คำศัพท์ไทย-ลาวภาษาลาว
ไม้จิ้มฟันไม้จิ้มแข่ว
ผลไม้หมากไม้