ตะเกียบ

คำศัพท์ไทย-ลาว

อาหาร ›

ภาษาลาว ไม้ทู่

1