ค้นหาคำศัพท์ไทย-ลาว

คำศัพท์ไทย-ลาว "ดับ (ไฟ)"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ไทย-ลาว ที่คล้ายกับ "ดับ (ไฟ)"   ได้แก่

คำศัพท์ไทย-ลาวภาษาลาว
ไฟเสรีไฟเขียว (สลับที่กันหรือเปล่า)
สัญญาณไฟจราจรไฟอำนาจ
ไฟเกียมไฟเหลือง
เปิดไข (ยกเว้นเปิดไฟใช้คำว่าเปิด)