ชาม

คำศัพท์ไทย-ลาว

อาหาร ›

ภาษาลาว ถ้วย

1

ชาม