ค้นหาคำศัพท์ไทย-ลาว

คำศัพท์ไทย-ลาว "จาก...นาฬิกา ถึง...นาฬิกา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    จาก...นาฬิกา ถึง...นาฬิกา

    ภาษาลาว แต่...โมง ฮอด....โมง/แต่...โมง หา.....โมง

    หมวดหมู่ วันเวลา