ค้นหาคำศัพท์ไทย-ลาว

คำศัพท์ไทย-ลาว "คุณ (ผู้หญิง)"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คุณ (ผู้หญิง)

    ภาษาลาว ท่านนาง

    หมวดหมู่ สรรพนาม