ข้าวสวย

คำศัพท์ไทย-ลาว

อาหาร ›

ภาษาลาว เข้าจ้าว

1

ข้าวสวย