ขอให้อายุยืน

คำศัพท์ไทย-ลาว

การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย ›

ภาษาลาว ขอให้มั่นยืน

1