ก๋วยเตี๋ยว

คำศัพท์ไทย-ลาว

อาหาร ›

ภาษาลาว เฝอ

1