ค้นหา  คำศัพท์ไทย-ลาว

หมวด - คำศัพท์ไทย-ลาว - หน้า 1/1

 • สถานที่

  ภาษาลาว บ่อน

  หมวดหมู่ คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 • สถานีอนามัย

  ภาษาลาว สุกสาลา

  หมวดหมู่ สุขภาพ

 • สนับสนุน, ส่งเสริม

  ภาษาลาว ซุกยู้

  หมวดหมู่ คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 • สนามกีฬา

  ภาษาลาว เดิ่นกิลา

  หมวดหมู่ ยานพาหนะและการเดินทาง

 • สนามบิน

  ภาษาลาว เดิ่นยน

  หมวดหมู่ ยานพาหนะและการเดินทาง

 • สนุกสนาน

  ภาษาลาว ม่วนซื่น

  หมวดหมู่ คำกิริยา

 • สวย

  ภาษาลาว งาม

  หมวดหมู่ คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 • สวัสดี (ทักทาย)

  ภาษาลาว สบายดี

  หมวดหมู่ การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

 • สวัสดี (อำลา)

  ภาษาลาว โซกดี

  หมวดหมู่ การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

 • สะพาน

  ภาษาลาว ขัว

  หมวดหมู่ ยานพาหนะและการเดินทาง

 • สัญญาณไฟจราจร

  ภาษาลาว ไฟอำนาจ

  หมวดหมู่ คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 • สับปะรด

  ภาษาลาว หมากนัด

  หมวดหมู่ อาหาร

 • สาขา/ด้าน

  ภาษาลาว ขะแหนง

  หมวดหมู่ คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 • สาระ/เนื้อหา

  ภาษาลาว เนื้อใน

  หมวดหมู่ คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 • สำคัญเป็นลำดับต้นๆ

  ภาษาลาว บุลิมมะสิด

  หมวดหมู่ คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 • สำนักงาน

  ภาษาลาว ห้องกาน

  หมวดหมู่ คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

 • ส้มโอ

  ภาษาลาว หมากเกี้ยง (ใหญ่)

  หมวดหมู่ อาหาร

 • เสีย

  ภาษาลาว เพ่

  หมวดหมู่ คำกิริยา

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม คำศัพท์ไทย-ลาว

 1. 1. กะละมัง

 2. 2. ขอโทษ

 3. 3. ขอบคุณ (มาก)

 4. 4. ขอให้มีสุขภาพดี

 5. 5. ครับ/ค่ะ

 6. 6. ฉันรักเธอ

 7. 7. ชนแก้ว

 8. 8. เดิน

 9. 9. แตงโม

 10. 10. น่ารัก

 11. 11. ใบประกาศเกียรติคุณ

 12. 12. ปวดหัว

 13. 13. ผงชูรส

 14. 14. ผลไม้

 15. 15. ฝรั่ง

 16. 16. มะม่วง

 17. 17. ไม่เป็นไร

 18. 18. โรงพยาบาล

 19. 19. สัญญาณไฟจราจร

 20. 20. เหมือนกัน