คำศัพท์ไทย-ลาว - หมวด ส

(หน้า 1/1)

 • สถานที่

  ภาษาลาว
  บ่อน
  หมวดหมู่
  คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

  999+
  views

 • สถานีอนามัย

  ภาษาลาว
  สุกสาลา
  หมวดหมู่
  สุขภาพ

  999+
  views

 • สนับสนุน, ส่งเสริม

  ภาษาลาว
  ซุกยู้
  หมวดหมู่
  คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

  578
  views

 • สนามกีฬา

  ภาษาลาว
  เดิ่นกิลา
  หมวดหมู่
  ยานพาหนะและการเดินทาง

  999+
  views

 • สนามบิน

  ภาษาลาว
  เดิ่นยน
  หมวดหมู่
  ยานพาหนะและการเดินทาง

  999+
  views

 • สนุกสนาน

  ภาษาลาว
  ม่วนซื่น
  หมวดหมู่
  คำกิริยา

  688
  views

 • สวย

  ภาษาลาว
  งาม
  หมวดหมู่
  คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

  999+
  views

 • สวัสดี (ทักทาย)

  ภาษาลาว
  สบายดี
  หมวดหมู่
  การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

  999+
  views

 • สวัสดี (อำลา)

  ภาษาลาว
  โซกดี
  หมวดหมู่
  การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย

  999+
  views

 • สะพาน

  ภาษาลาว
  ขัว
  หมวดหมู่
  ยานพาหนะและการเดินทาง

  752
  views

 • สัญญาณไฟจราจร

  ภาษาลาว
  ไฟอำนาจ
  หมวดหมู่
  คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

  999+
  views

 • สับปะรด

  ภาษาลาว
  หมากนัด
  หมวดหมู่
  อาหาร

  999+
  views

 • สาขา/ด้าน

  ภาษาลาว
  ขะแหนง
  หมวดหมู่
  คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

  902
  views

 • สาระ/เนื้อหา

  ภาษาลาว
  เนื้อใน
  หมวดหมู่
  คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

  639
  views

 • สำคัญเป็นลำดับต้นๆ

  ภาษาลาว
  บุลิมมะสิด
  หมวดหมู่
  คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

  948
  views

 • สำนักงาน

  ภาษาลาว
  ห้องกาน
  หมวดหมู่
  คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

  503
  views

 • ส้มโอ

  ภาษาลาว
  หมากเกี้ยง (ใหญ่)
  หมวดหมู่
  อาหาร

  999+
  views

 • เสีย

  ภาษาลาว
  เพ่
  หมวดหมู่
  คำกิริยา

  536
  views