ค้นหาคำศัพท์ไทย-ลาว

ทั้งหมด
คำศัพท์ไทย-ลาว หมวดตัวอักษร ส

คำศัพท์ไทย-ลาว หมวดตัวอักษร ส

คำศัพท์ไทย-ลาว มีดังรายการต่อไปนี้

สถานที่

ภาษาลาว บ่อน

สถานีอนามัย

ภาษาลาว สุกสาลา

สนับสนุน, ส่งเสริม

ภาษาลาว ซุกยู้

สนามกีฬา

ภาษาลาว เดิ่นกิลา

สนามบิน

ภาษาลาว เดิ่นยน

สนุกสนาน

ภาษาลาว ม่วนซื่น

สวย

ภาษาลาว งาม

สวัสดี (ทักทาย)

ภาษาลาว สบายดี

สวัสดี (อำลา)

ภาษาลาว โซกดี

สะพาน

ภาษาลาว ขัว

สัญญาณไฟจราจร

ภาษาลาว ไฟอำนาจ

สับปะรด

ภาษาลาว หมากนัด

สาขา/ด้าน

ภาษาลาว ขะแหนง

สาระ/เนื้อหา

ภาษาลาว เนื้อใน

สำคัญเป็นลำดับต้นๆ

ภาษาลาว บุลิมมะสิด

สำนักงาน

ภาษาลาว ห้องกาน

ส้มโอ

ภาษาลาว หมากเกี้ยง (ใหญ่)

เสีย

ภาษาลาว เพ่


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทย-ลาว หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ