คำศัพท์ไทย-ลาว - หมวด ร

(หน้า 1/2)

 • (รถ) ชน

  ภาษาลาว
  (ลด) ตำ
  หมวดหมู่
  คำกิริยา

  999+
  views

 • รถจักรยาน

  ภาษาลาว
  ลดถีบ
  หมวดหมู่
  ยานพาหนะและการเดินทาง

  860
  views

 • รถจักรยานยนต์

  ภาษาลาว
  ลดจัก
  หมวดหมู่
  ยานพาหนะและการเดินทาง

  999+
  views

 • รถบรรทุก

  ภาษาลาว
  ลดบันทุก/ลดหนัก
  หมวดหมู่
  ยานพาหนะและการเดินทาง

  999+
  views

 • รถประจำทาง

  ภาษาลาว
  ลดเม
  หมวดหมู่
  ยานพาหนะและการเดินทาง

  999+
  views

 • รถยนต์

  ภาษาลาว
  ลดเก๋ง/ลดใหญ่
  หมวดหมู่
  ยานพาหนะและการเดินทาง

  986
  views

 • รถสามล้อ

  ภาษาลาว
  จัมโบ้/ตุ๊กๆ
  หมวดหมู่
  ยานพาหนะและการเดินทาง

  999+
  views

 • รองเท้า

  ภาษาลาว
  เกิบ
  หมวดหมู่
  ของใช้

  977
  views

 • รักษา

  ภาษาลาว
  ปิ่นปัว
  หมวดหมู่
  สุขภาพ

  999+
  views

 • รีบ

  ภาษาลาว
  ฟ้าว
  หมวดหมู่
  วันเวลา

  999+
  views

 • รู้

  ภาษาลาว
  ฮู้
  หมวดหมู่
  คำกิริยา

  546
  views

 • ร้อน

  ภาษาลาว
  ฮ้อน
  หมวดหมู่
  อาหาร

  569
  views

 • ร้านปะยาง

  ภาษาลาว
  ฮ้านจอดยาง
  หมวดหมู่
  คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

  999+
  views

 • ร้านอาหาร

  ภาษาลาว
  ร้านกินดื่ม
  หมวดหมู่
  อาหาร

  744
  views

 • เรา

  ภาษาลาว
  พวกเฮา
  หมวดหมู่
  สรรพนาม

  669
  views

 • เรียกว่า

  ภาษาลาว
  เอิ้นว่า
  หมวดหมู่
  คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

  619
  views

 • เรียนรู้จากประสบการณ์

  ภาษาลาว
  ถอดถอนบทเฮียน
  หมวดหมู่
  คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ

  742
  views

 • เรือ

  ภาษาลาว
  เฮือ
  หมวดหมู่
  ยานพาหนะและการเดินทาง

  636
  views

 • แรก

  ภาษาลาว
  ทำอิ๊ด
  หมวดหมู่
  วันเวลา

  999+
  views

 • โรค

  ภาษาลาว
  พะยาด
  หมวดหมู่
  สุขภาพ

  957
  views